Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Важно съобщение до всички ученици и родители от VIII до XII клас

СЪОБЩЕНИЕ!

На основание Заповед РД-01-619 от 23.10.2020 г. и Заповед РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването за периода от 29.10.2020 г. /четвъртък/ до 12.11.2020 г. /четвъртък/ включително се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиалния етап на образование от VІІІ до ХІІ клас.

За същия период 29.10.2020 до 12.11.2020 г. обучението на учениците от VІІІ до ХІІ клас преминава от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние чрез платформата ШКОЛО. 

Организирането и провеждането на обучение чрез платформата Школо за учениците от VІІІ до ХІІ клас се извършва чрез качване на учебни материали от учителите по съответните предмети съгласно седмичното разписание за учебния ден. Процесът е двустранен и се изисква активното включване и на учениците.

Родителите призоваваме за съдействие чрез контрол от тяхна страна, относно отговорното отношение на техните деца към обучението в палтформата ШКОЛО!

Класните ръководители се задължават да напомнят и следят за активното включване на техните ученици в обучението от разстояние.

Всички останали ученици от V до VІІ клас продължават обучението си присъствено. 

 

Директор на СУ "Георги Бенковски" - Плевен:

Павлин Стоянов