Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 23.11.2020Г. ДО 23.12.2020Г.

СЪОБЩЕНИЕ

Предвид динамиката на продължаващата извънредна епидемична обстановка, както и ненамаляващия риск от заразяване и разпространение на COVID – 19 през следващата учебна седмица преминаваме към прилагане на алгоритъм за приоритет и редуване на учениците за присъствие в училище, съгласно график, приет на заседание на ПС и съгласуван с членовете на Обществения съвет.

  •          За периода от 23.11.2020 г. до 27.11.2020 г.  обучението в електронна среда  продължаваза  учениците от IX а,б,в;  X а,б;  XI а,б и XII а,б класове.

За същият период присъствено ще се обучават учениците от V а,б, VI а,б,  VII а,б и VIII а,б,в класове.

 

  •          За периода от 30.11.2020 г. до 04.12.2020гобучението в електронна среда е за  учениците от V а,б, VI а,б,  VII а,б и VIII а,б,в класове. 

За същият период присъствено ще се обучават ученицитеот IX а,б,в; X а,б;  XI а,б и XII а,б класове.

 

  •           За периода от 07.12.2020 г. до 11.12.2020 г. обучението в електронна среда е отново за учениците от V а,б, VI а,б,  VII а,б и VIII а,б,в класове. 

За същият период присъствено ще се обучават учениците от IX а,б,в; X а,б;  XI а,б и XII а,б класове.

 

  •          За периода от 14.12.2020 г. до 18.12.2020 г. обучението в електронна среда е за  учениците от  IX а,б,в;  X а,б;  XI а,б и XII а,б класове.

За същият период присъствено ще се обучават учениците от  V а,б, VI а,б, VII а,б и VIII а,б,в класове.

 

  •          За периода от 21.12.2020 г. до 23.12.2020 г.  всички ученици преминават на  присъствено обучение.

 

Напомняме за задължителното носене на лични предпазни средства (маска/шлем) от всички ученици и педагогически специалисти в общите закрити части на учебната сграда —коридори, фоайета, стълбища, санитарни възли, столова и др., а за учениците от 5-12 клас и всички педагогически специалисти, преподаващи в прогимназиален етапи гимназиален етап - и в класните стаи.

 

За по-лесна ориентация Ви изпращаме табличната форма на утвърдения график и заповед № РД-17-263 от 20.11.2020 г. на директора на СУ " Георги Бенковски" - Плевен, за прилагане на алгоритъма.

 

 

Павлин Стоянов

Директор на СУ "Георги Бенковски" - Плевен