Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Консултации

График за консултации за I-срок на учебната 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

График за консултации за II-срок на учебната 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

График за провеждане на допълнителни консултации, може да видите ---> ТУК

Заповед за провеждане на поправителни изпити СЕСИЯ АВГУСТ  2018 за ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ – ученик от IX а клас ---> ТУК

График провеждане на поправителни изпити СЕСИЯ АВГУСТ  2018 за ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ – ученик от IX а клас ---> ТУК

График за консултации за II-срок на учебната 2018/2019г., може да видите --->ТУК

График за консултиране на ученици със слаби оценки, може да видите --->ТУК

График за консултации за I-срок на учебната 2019/2020г., може да видите --->ТУК