Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Обществен съвет

Покана до представителите на родителите на учениците от V до XII клас, обучаващи се в СУ "Георги Бенковски" през учебната 2016/2017г., може да видите ---> ТУК

Членове на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №1 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществения съвет за провеждане на заседание, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществения съвет за провеждане на заседание, може да видите ---> ТУК

Протокол №2 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №3 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №4 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №5 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №6 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №7 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №8 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №9 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

 

Протокол №1 от 31.08.2017г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №2 от 25.10.2017г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №3 от 16.01.2018г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №4 от 26.04.2018г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите --->ТУК

Протокол №5 от 03.07.2018г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите --->ТУК

Протокол №6 от 23.08.2018г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите --->ТУК

Протокол №1 от 25.10.2018г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Отчет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 07.01.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №2 от 07.01.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 11.04.2019г., може да видите --->ТУК 

Протокол №3 от 11.04.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 11.07.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №4 от 11.07.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 28.08.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №5 от 28.08.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 10.10.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №1 от 10.10.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК