Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

3D анатомичен атлас

С 3D анатомичен атлас се обучават учениците в Спортно училище "Георги Бенковски". Инерактивният атлас помага за повишаването на знанията на учениците по анатомия, физиология и биология. Учениците учат чрез участието си в постигането на знания, като събират информация и я обработват, като решават проблеми и формулират това, което са открили. Новият метод на учене разчита на всички модерни технологии и се възползва от възможностите, които те дават на ученика, а не се опитва да ги изолира или накаже употребата им. Иновативното обучение е въведено от Юлия Попова-старши учител по анатомия.