Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ 06.12.2021 Г. ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ КЪМ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ СЕ ВРЪЩАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ

V,

VІ А, Б, В,

VІІ А, Б,

VІІІ А, Б,

ІХ А,

Х А, Б, В,

ХІ А, Б И

ХІІ Б КЛАСОВЕ

За учениците, от горепосочените класове, които НЕ са заявили желание за присъствено обучение чрез тестване един път седмично учителите да изпращат учебни материали в ШКОЛО в рамките на учебния ден.

Учениците от VІІІ в

                    от ІХ б, в клас

                  и от ХІІ а клас

продължават обучението си  в ОРЕС, поради неналичие на 50% от учениците с изразено съгласие   за провеждане на тестване един път седмично.