Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

На 01.09.2022г. Спортно училище „Георги Бенковски“ тържествено
откри новата учебна година. На празничния ден присъстваха: г-н Атанас
Кършев- главен експерт в Министерството на младежта и спорта, г-н
Александър Трайков- заместник- областен управител, заместник-
началника по учебната и научната част на ВВВУ „Георги Бенковски“,
полковник доцент д-р инж. Асен Маринов и подполковник Николай
Николов- началник на сектор в Център „Следдипломна квалификация“ и
спортен деятел; възпитаници на Спортното училище, които се обучават в
различни специализации на Военното училище; президенти на клубове,
спортни деятели, родители.
Г- жа Марияна Костова- директор на Спортното училище, приветства
присъстващите, като пожела здраве, дръзновение, нови успехи в спорта и
науката.
Поздравителни адреси прочетоха г-н Атанас Кършев и г-н
Александър Трайков. От името на родителите приветствие поднесе г-жа
Теменужка Решовска. Развълнуваният петокласник Борислав Русев
поздрави своите съученици.
Първи прага на училището прекрачиха новоприетите петокласници
и шестокласници, които получиха свитък с историята, успехите и
ритуалните символи на училището.
По стара традиция г-жа Костова пожела на добър час, разливайки
менчето с вода, а училищният звънец прикани всички ученици в класните
стаи.

ЧЕСТИТА НОВА УЧЕБНА И ШАМПИОНСКА ГОДИНА!