Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Графици - класни и контролни работи съгласно чл. 20 от Наредба №11 от 01.09.2016г.

График ІІ час на класа I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2023-2024г. --->ТУК

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА--->ТУК

ЗАПОВЕД УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КЛАСНИ РАБОТИ 23-24г ---->ТУК

ЗАПОВЕД УТВЪРДЕН ГРАФИК ЗА КОНТРОЛНИ РАБОТИ 23-24г ---->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАС II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 5-7 КЛАС II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ II-ри УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ II-ри УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

График ІІ час на класа II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАСОВЕ I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАС - I-ВИ УЧЕБЕН СРОК--->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 5-8 КЛАС I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 9-12 КЛАСI-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2022-2023г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАСОВЕ II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ  II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ II-РИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 5-8 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 9-12 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2021-2022г. --->ТУК

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ І-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2018-2019 --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ І-ВИ УЧЕБЕН СРОК --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ  І-ВИ УЧЕБЕН СРОК --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАСОВЕ  IІ-ВИ УЧЕБЕН СРОК --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  IІ-ВИ УЧЕБЕН СРОК --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 5-8 КЛАСОВЕ  IІ-ВИ УЧЕБЕН СРОК --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 9-12 КЛАСОВЕ  IІ-ВИ УЧЕБЕН СРОК --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2019-2020г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2019-2020г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ  5-8 класове І-ВИ УЧЕБЕН СРОК  2019-2020г.--->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 9-12 КЛАСОВЕ  I-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2019-2020г.--->ТУК

График провеждане часове БЕЛ 12 клас индивидуална форма на обучение 2019-2020 г.--->ТУК

График ІІ час на класа--->ТУК

График класни работи ІІ учебен срок--->ТУК

График консултации ІІ учебен крок--->ТУК

График контролни работи ІІ срок V-VІІ класове--->ТУК

График контролни работи ІІ срок VІІІ-ХІІ класове--->ТУК

График на консултациите за І срок на учебната 2020-2021 г. --->ТУК 

График на контролните  работи за І срок на учебната 2020-2021 г. --->ТУК

График на класните работи за І срок на учебната 2020-2021 г. --->ТУК

ЗАПОВЕД НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  2020-2021г. --->ТУК

График консултации след анализ на входно ниво --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 5-7 КЛАСОВЕ  II-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2020-2021г. --->ТУК

ГРАФИК КОНТРОЛНИ РАБОТИ 8-12 КЛАСОВЕ  II-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2020-2021г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 5-8 КЛАСОВЕ  II-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2020-2021г. --->ТУК

ГРАФИК КЛАСНИ РАБОТИ 9-12 КЛАСОВЕ  II-ВИ УЧЕБЕН СРОК 2020-2021г. --->ТУК