Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - COVID - 19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 ---->ТУК

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ---> ТУК