Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Консултации

График за консултации за I-срок на учебната 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

График за консултации за II-срок на учебната 2017/2018г., може да видите ---> ТУК

График за провеждане на допълнителни консултации, може да видите ---> ТУК

Заповед за провеждане на поправителни изпити СЕСИЯ АВГУСТ  2018 за ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ – ученик от IX а клас ---> ТУК

График провеждане на поправителни изпити СЕСИЯ АВГУСТ  2018 за ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ – ученик от IX а клас ---> ТУК

График за консултации за II-срок на учебната 2018/2019г., може да видите --->ТУК

График за консултиране на ученици със слаби оценки, може да видите --->ТУК

График за консултации за I-срок на учебната 2019/2020г., може да видите --->ТУК

ГРАФИК ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ. 27, АЛ. 1, Т. 3--->ТУК

График на консултациите за І срок на учебната 2020-2021 г. --->ТУК 

ЗАПОВЕД НА КОНСУЛТАЦИИТЕ ЗА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  2020-2021г. --->ТУК

График консултации след анализ на входно ниво --->ТУК

ЗАПОВЕД КОНСУЛТАЦИИ ЯНУАРИ 2021 Г.   --->ТУК

Графици за провеждане на допълнителни консултации на ученици, съгласно чл. 27, ал. 2, т. 2 от наредбата за приобщаващо образоване - месец януари 2021 г.:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Гергана Драганова   --->ТУК

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Маринела Любенова  --->ТУК

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Светлин Петров   --->ТУК

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Сашка Петрова  --->ТУК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Рени Вълкова  --->ТУК 

МАТЕМАТИКА - Цветомира Димитрова  --->ТУК

МАТЕМАТИКА - Пепа Борисова  --->ТУК

ХООС - Татяна Иванова  --->ТУК

НПУ И ТМСП - Галя Паралийска  --->ТУК

График на консултациите за ІI срок на учебната 2020-2021 г., може да видите --->ТУК

Заповед за втория час на класа за ІI срок на учебната 2020-2021 г., може да видите --->ТУК

Графици за провеждане на допълнителни консултации на ученици, съгласно чл. 27, ал. 2, т. 3 от наредбата за приобщаващо образоване - учебната 2020-2021 г.:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Маринела Любенова  --->ТУК

НЕМСКИ ЕЗИК - Анета Насалевска --->ТУК

МАТЕМАТИКА - Цветомира Димитрова  --->ТУК

МАТЕМАТИКА - Галина Филатова  --->ТУК

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ - Павлин Стоянов --->ТУК