Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Стипендии

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ --->ТУК

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование --->DOCX

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители --->DOCX

Заявление-декларация за кандидатстване за месечна стипендия за образователни резултати --->DOCX

Декларация за фактическо семейно състояние --->DOCX

Декларация липса на доходи --->DOCX