Google PlusFacebook

СУ Георги Бенковски

Спортно училище в град Плевен

Основно меню

СУ Георги Бенковски - Плевен

Първото в България Спортно училище „Георги Бенковски“ – Плевен е основано през 1968 г. със Заповед №Д – 9/05.06.1968 г. на Министъра на народната просвета – г-н Ганчо Ганев. Учебната 1968/1969 година е открита на 1 септември. 

В първия випуск са сформирани 4 паралелки – IX клас по 30 ученици по спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика и спортна гимнастика. 

Първият директор на училището е г-н Николай Събев, носител на орден „Кирил и Методий“. 

С решение на Педагогическия съвет от 12.05.1972 г. официален празник на СУ „Георги Бенковски“ е 25 май. Патронният празник се чества всяка година на лобното място на Георги Бенковски в местността „Костина“ край с. Рибарица, Тетевенско. 

От 1976 г. училището се помещава в нова собствена учебна сграда състояща се от: учебен корпус, библиотека, ученическо общежитие, кухненски блок с ученическа столова, фитнес, възстановителен център. 

Училищното настоятелство е регистрирано на 05.03.2004 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза – подпомагане цялостната дейност на СУ „Георги Бенковски“ - Плевен.