Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Приобщаващо образование

ДОКЛАД ЗА ОСИГУРЕНА ОБЩА ПОДКРЕПА 2018-2019 Г. --->ТУК

ДОКЛАД  ПОДКРЕПА СЛЕД АНАЛИЗ НА ВХОДНИ НИВА --->ТУК

ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ  НА УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. --->ТУК

ДОКЛАД ПРЕВЕНЦИЯ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, ЧЛ. 27, АЛ.2, Т. 2,3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ --->ТУК

ГРАФИК --->ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА СЪГЛАСИЕ --->ТУК

ДОКЛАД  ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ --->ТУК

ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА ПОКРЕПА --->ТУК

ДОКЛАД ЗА ОСИГУРЕНА ОБЩА ПОДКРЕПА 2019-2020 Г. --->ТУК

ДОКЛАД  ДО ДИРЕКТОРА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩА ПОДКРЕПА 2020-2021 ГОДИНА --->ТУК