Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024г.---->ТУК

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 Г.---->ТУК

ГРУПИ В ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023---->ТУК 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023---->ТУК

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г.---->ТУК