Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Държавни зрелостни изпити

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ЧАСТ ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА - СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2024-2025 Г. --->ТУК
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания--->ТУК
ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖВАНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023-2024г. --->ТУК
График за провеждане на ДИППК - Практика--->ТУК
График за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация--->ТУК
ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ--->ТУК
СПРАВКА СРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ДЗИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022 Г. --->ТУК
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ЧАСТ ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА - СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2022-2023 Г. --->ТУК
 
ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖВАНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2022-2023 Г. --->ТУК
 
ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  2021-2022 ГОДИНА --->ТУК
 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ДЗИ - ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ---> ТУК
 
Приложение № 22 към чл. 11, т. 1 на Наредба №5 от 30 ноември 2015г. ---> ТУК
 
МОДЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ МЕСЕЦ МАЙ 2022 ГОДИНА
Модел с дипломен проект --->ТУК
Модел с изпитни теми --->ТУК
Модел с писмен тест --->ТУК
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ ПРЕДИ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА --->ТУК
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ 2021-2022 ГОДИНА --->ТУК

КОНСПЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВААЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР" --->ТУК

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА --->ТУК

План информационна кампания ДЗИ сесия май-юни 2021-2022 година --->ТУК

СЪОЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ИЗПИТИ: ДЗИ И НВО В VІІ И Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ---->ТУК

Дати за провеждане на ДЗИ за учебна 2017/2018г, може да видите ---> ТУК

 Дати за провеждане на ДЗИ за учебна 2018/2019г., може да видите --->ТУК

Наредба №1--->ТУК

Наредба №3--->ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ДЗИ 2019-2020--->ТУК

План информационна кампания ДЗИ--->ТУК

ДЗИ сесия август-септември актуална информация за учениците--->ТУК

План Информационна кампания ДЗИ август-септември 2020 г.--->ТУК

ПЛАН ЗА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2020-2021 ГОДИНА --->ТУК
 
ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖВАНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020-2021 Г. --->ТУК
 
ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  2020-2021 ГОДИНА --->ТУК
 
ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛЗА НА УЧЕНИЦИТЕ, ЯВЯВАЩИ СЕ НА ДЗИ И ДИ ЗА СПК --->ТУК 
 
План информационна камания ДЗИ сесия август-септември 2020-2021 г. --->ТУК
 
Справка средни резултати ДЗИ 2021 г. сесия август-септември 2020-2021г. ---> ТУК