Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Обществен съвет

Протокол №2 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 01.03.2024г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 01.03.2024г., може да видите --->ТУК

Протокол №7 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 28.08.2023г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 28.08.2023г., може да видите --->ТУК

Протокол №6 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 10.07.2023г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 10.07.2023г., може да видите --->ТУК

Протокол №5 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 26.04.2023г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 26.04.2023г., може да видите --->ТУК

Протокол №4 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 31.03.2023г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 31.03.2023г., може да видите --->ТУК

Протокол №3 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 19.01.2023г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 19.01.2023г., може да видите --->ТУК

Протокол №2 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 08.12.2022г., може да видите--->ТУК

Протокол №1 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 20.10.2022г., може да видите--->ТУК

Поименен състав на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски"--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 08.12.2022г., може да видите --->ТУК

Протокол №6 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 13.10.2022г., може да видите--->ТУК

Протокол №5 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 29.08.2022г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 29.08.2021г., може да видите --->ТУК

Протокол №4 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 04.07.2022г., може да видите--->ТУК

Протокол №3 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 20.04.2022г., може да видите--->ТУК

Протокол №2 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 13.01.2022г., може да видите--->ТУК

Покана до представителите на родителите на учениците от V до XII клас, обучаващи се в СУ "Георги Бенковски" през учебната 2022/2023г., може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 13.01.2022г., може да видите --->ТУК

Протокол №1 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 18.10.2021г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 18.10.2021г., може да видите --->ТУК 

Протокол №7 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 25.08.2021г., може да видите---> ТУК 

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 25.08.2021г., може да видите --->ТУК   

Протокол №6 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 05.07.2021г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 05.07.2021г., може да видите --->ТУК

Протокол №5 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 14.04.2021г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 14.04.2021г., може да видите --->ТУК

Протокол №4 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 10.03.2021г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 10.03.2021г., може да видите --->ТУК

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ОТ 13.01.2021 Г. --->ТУК

Протокол №2 от 17.11.2020г. на общественя съвет, може да видите --->ТУК

Протокол № 1 от проведено заседание на Обществен съвет към СУ "Георги Бенковски" - Плевен за 14.10.2020г., може да видите--->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 14.10.2020г., може да видите --->ТУК        

Протокол №5 от 25.08.2020г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 25.08.2020г., може да видите --->ТУК

Протокол № 4 от дистанционното заседание на ОС от 06.07.2020г., може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за провеждане на дистанционно заседание на 06.07.2020г., може да видите --->ТУК

Протокол №3 от 27.04.2020г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за провеждане на дистанционно заседание, може да видите --->ТУК

Протокол №2 от 15.01.2020г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 15.01.2020г., може да видите --->ТУК

Покана за събрание до представителите на родителитена на учениците, обучаващи се в  СУ "Георги Бенковски" за 25.11.2019г., може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 10.10.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №5 от 28.08.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 28.08.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №4 от 11.07.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 11.07.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №3 от 11.04.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 11.04.2019г., може да видите --->ТУК 

Протокол №2 от 07.01.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски" за 07.01.2019г., може да видите --->ТУК

Протокол №1 от 10.10.2019г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Отчет, може да видите --->ТУК

 

Покана до представителите на родителите на учениците от V до XII клас, обучаващи се в СУ "Георги Бенковски" през учебната 2016/2017г., може да видите ---> ТУК

Членове на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №1 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществения съвет за провеждане на заседание, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществения съвет за провеждане на заседание, може да видите ---> ТУК

Протокол №2 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №3 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №4 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №5 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №6 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №7 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №8 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №9 на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК 

Протокол №1 от 31.08.2017г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Протокол №2 от 25.10.2017г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №3 от 16.01.2018г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите ---> ТУК

Протокол №4 от 26.04.2018г. на обществен съвет, може да видите ---> ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите --->ТУК

Протокол №5 от 03.07.2018г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК

Покана до членовете на Обществен съвет на СУ "Георги Бенковски", може да видите --->ТУК

Протокол №6 от 23.08.2018г. на обществен съвет, може да видите --->ТУК