Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Летопис

Първото в България Спортно училище „Георги Бенковски“ – Плевен е основано през 1968 г. със Заповед №Д – 9/05.06.1968 г. на Министъра на народната просвета – г-н Ганчо Ганев. Учебната 1968/1969 година е открита на 1 септември.

 

В първия випуск са сформирани 4 паралелки – IX клас по 30 ученици по спортовете: баскетбол, волейбол, лека атлетика и спортна гимнастика.

 

Първият директор на училището е г-н Николай Събев, носител на орден „Кирил и Методий“.

 

С решение на Педагогическия съвет от 12. 05. 1972 г. официален празник на СУ „Георги Бенковски“ е 25 май. Патронният празник се чества всяка година на лобното място на Георги Бенковски в местността „Костина“ край с. Рибарица, Тетевенско.

 

От 1976 г. училището се помещава в нова собствена учебна сграда състояща се от: учебен корпус, библиотека, ученическо общежитие, кухненски блок с ученическа столова, фитнес, възстановителен център.

 

Училищното настоятелство е регистрирано на 05.03. 2004 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза – подпомагане цялостната дейност на СУ „Георги Бенковски“ - Плевен. Членове на настоятелството са: Стефан Ненков, Христофор Дочев, Геновева Събева, Надя Маркова, Димитър Панайотов.

 

В летописната книга на СУ „Георги Бенковски“ – Плевен е отразена неговата 45-годишна история. За спортната слава на Република България са се състезавали в различни национални гарнитури над 3100 негови възпитаници, които са спечелили 29 световни и 31 европейски титли в различни видове спорт.

 

От Олимпийски игри са спечелени 1 сребърен и 1 бронзов медал. Връх на спортните постижения са завоюваните олимпийски титли от Олимпийските игри в Сидни-2000 – Австралия на Тереза Маринова – лека атлетика в тройния скок и Гълъбин Боевски във вдигане на тежести.

 

Спортните успехи в началните години са резултат от дейността на първите треньори: Борис Капустянов и Никола Богданов - лека атлетика, Христо Радков и Мая Герданова - баскетбол, Цветан Цанов и Марин Дачовски - волейбол, Цветан Дончев и Славка Томова - спортна гимнастика.

 

Запомнящи са и първите учители: Цани Вълчинов - български език и литература, Ваня Колева - математика, Пенка Балева - руски език, Юлия Ковачева - немски език, Живка Цанова - френски език, Виолета Иванчева - физика, Йосиф Бояджиев - химия, Никола Пенков - история, Борис Замфиров - география, Петра Ставрева - биология, Маргарита Минева - пеене.

 

Грижата за учениците в общежитието е поверена в миналото на първите възпитатели: Стоян Шумарев, Мария Маршакова, Иванка Гетова.

 

От учебната 2011-2012 г. стартира професионално обучение на учениците за придобиване на професионална квалификация "помощник-треньор". Завършилите Спортното училище получават диплома и квалификация по професията „помощник–треньор“, с възможност за професионална реалицация както в Република България, така и в страните, членки на ЕС.

 

Днес училището разполага с три модерни компютърни кабинета, фитнес зала, актова зала, столова, с осигурено безплатно хранене - обяд и вечеря, възстановителен център, сауна, библиотека, с над 4000 тома специализирана, учебна и художествена литература и общежитие, което приютява 65 ученици. Учебно-тренировъчният процес е дело на висококвалифицирани учители по общообразователните предмети и учители по вид спорт. Спортните отличия и постижения от РП, ЕП и световни първенства са оценката за положения труд.

 

За 45 години от създаването на училището през него са преминали над 4 500 ученици, 3 100 от които са призьори и шампиони от държавни първенства. Днес спортните дисциплини наброяват 11 вида. Учениците в момента са 373 и са разпределени в 16 паралелки.

 

Днес продължаваме традицията в 45-годишния път на училището, пишем настоящето, а бъдещето предстои.

 

 

ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

Николай Събев, Цанко Вълчинов, Димитър Панайотов, Пламен Дунчев, Даниел Цаков, Богдан Николов, Стефан Туцев, Димитър Стоев, Петър Георгиев 

 

Първите носители на отличия на Спортното училище:

1. Николай Събев - носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий” - II степен

2. Цветан Гаврилов - носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий” - I степен

3. Петра Ставрева, Василка Лакова, Надя Чуканова - носител на орден „Св. Св. Кирил и Методий ” - III степен

 

Заслужили треньори: Мая Герданова, Николай Велков, Тодор Здравков, Христо Георгиев, Стойчо Бачев, Борис Капустянов, Иван Дилов, Драгомир Драганов – Орден на труда, Лилян Карамфилов, Светослав Топузов, Йордан Занов, Михаил Чолаков