Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ - COVID - 19

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ COVID-19 ---->ТУК

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ---> ТУК

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Съобщение за преминаване към присъствено обучение от 06.12.2021г. ---> ТУК

Съобщение за преминаване към присъствено обучение от 04.01.2022г. ---> ТУК

Cъобщение за учениците от ХІ а клас и ХІІ а клас --->ТУК

Cъобщение за учениците от VII б клас --->ТУК

Cъобщение за учениците от VI а клас --->ТУК

Cъобщение за учениците от VI в клас --->ТУК

Cъобщение за учениците от V и IX б клас --->ТУК

Обурение на ротационен принцип за периода 26.01.2022 до 28.01.2022 г. --->ТУК

Съобщение за обучение на ротационен принцип за периода 07-18 февруари 2022г. --->ТУК

СЪОБЩЕНИЕ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2022 Г. --->ТУК