Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Административни и образователни услуги

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП --->ТУК

Административна услуга издаване дубликат  на документ за завършен клас, етап степен на образование--->ТУК

Административна услуга издаване на диплома за средно образование--->ТУК

Административна услуга издаване на европейско приложение към диплома за средно образование--->ТУК

Административна услуга издаване на европейско приложение на свидетелство за проф. квалификация--->ТУК

Административна услуга издаване служебна бележка подадено заявление за  допускане до ДЗИ--->ТУК

Административна услуга - издаване служебна бележка допускане до ДЗИ--->ТУК

Декларация информирано съгласие приравнителни изпити--->ТУК

Заявление за желание преместване-записване в СУ "Г. Бенковски"--->ТУК

Декларация (1)--->ТУК

Декларация (2)--->ТУК

Декларация (3)--->ТУК

Заявление избор професия за придобиване на ПК-Приложение №1--->ТУК

Заявение допускане до приемен изпит Приложение № 3--->ТУК

Заявление записване след успешно положен изпит Приложение №4--->ТУК

Процедури при предоставяне на образователни и-или административни услуги--->ТУК

Заявление  за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование--->ТУК

Заявление за издаване на дубликат към АУ--->ТУК

Заявление допускане до ДЗИ--->ТУК

Заявления за ДИ за ІІІ-то СПК--->ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ 2021-2022 Г. --->ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИ ЗА ППК 2021-2022 ГОДИНА --->ТУК

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ОТ НВО ЧУЖД ЕЗИК В КРАЯ НА VII КЛАС --->ТУК
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ОТ НВО ЧУЖД ЕЗИК В КРАЯ НА Х КЛАС --->ТУК
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ОТ НВО ЧУЖД ЕЗИК В КРАЯ НА Х КЛАС ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КРАЯ НА Х КЛАС --->ТУК