Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Национално външно оценяване

Модел НВО 10 клас чужд език--->ТУК

Модел НВО 10 клас ИТ--->ТУК

Модел НВО 10 клас БЕЛ--->ТУК

Модел НВО 10 клас математика--->ТУК

Модел НВО 7 клас БЕЛ--->ТУК

Модел НВО 7 клас математика--->ТУК

План информационна кампания НВО 10 клас--->ТУК

Важна информация за учениците в 10-ти клас--->ТУК

Заповед за определяне на датите за провеждане на изпитите от националните външни оценявания--->ТУК

Модел НВО 10 клас чужд език--->ТУК

Модел НВО 10 клас ИТ--->ТУК

Модел НВО 10 клас БЕЛ--->ТУК

Модел НВО 10 клас математика--->ТУК

Модел НВО 7 клас БЕЛ--->ТУК

Модел НВО 7 клас чужд език--->ТУК

Модел НВО 7 клас математика--->ТУК

План информационна кампания НВО 10 клас--->ТУК

План разяснителна кампания 7 КЛАС--->ТУК

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 10 КЛАС--->ТУК

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В 7 КЛАС --->ТУК

Заповед и дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2022-2023г. --->ТУК

Справка средни резултати НВО VІІ клас 2022 ---->ТУК

СПРАВКА СРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ НВО 10 КЛАС 2022  ---->ТУК

Заповед и дати за провеждане на изпитите от НВО за учебната 2021-2022г. --->ТУК

Модел на НВО – БЕЛ  7 клас ---> ТУК

Модел на НВО – Чужд език  7 клас ---> ТУК

Модел на НВО – БЕЛ  10 клас ---> ТУК

Модел на НВО - Чужд език 10 клас ---> ТУК

Модел на НВО - Математика 10 клас ---> ТУК

Модел на НВО - ИТ за Измерване на Дигитални Компетентности 10 клас ---> ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 10 КЛАС, ВЪВ ВРЪЗКА С НВО ПО ЖЕЛАНИЕ --->ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 КЛАС, ВЪВ ВРЪЗКА С НВО ПО ЖЕЛАНИЕ --->ТУК 

План информационна кампания НВО Х клас 2021-2022 година --->ТУК
 
План информационна кампания НВО VII клас 2021-2022 година --->ТУК
СЪОЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ИЗПИТИ: ДЗИ И НВО В VІІ И Х КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА ---->ТУК

Национално външно оценяване за учебната 2017/2018г., може да видите ---> ТУК                                   

Заповед и дати за провеждане на НВО  7 - 10 клас за учебната 2018/2019г. --->ТУК

Модел на НВО – Математика  7 клас --->ТУК

Модел на НВО – БЕЛ  7 клас --->ТУК

Информация НВО 2019-2020--->ТУК

ПЛАН ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НВО Х КЛАС--->ТУК

Заявление за полагане на изпит от НВО информационни технологии в края на Х клас --->ТУК

Заявление за полагане на изпит от НВО чужд език Английски език в края на VІІ клас --->ТУК

Заявление за полагане на изпит от НВО чужд език Английски език в края на Х клас --->ТУК
Полезна ифнормация, за учениците от Х клас, желаещи да се явят на НВО по ИТ --->ТУК 
Полезна информация, за учениците от Х клас, желаещи да се явят на НВО по чужд език --->ТУК 
Полезна информация за учениките от 7 клас, желаещи да се явят на НВО по чужд език - Английски език --->ТУК
ПЛАН ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НВО  2020/2021--->ТУК
ПЛАН ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НВО Х КЛАС --->ТУК
Модел на НВО – БЕЛ  7 клас --->ТУК
Модел на НВО – Математика  7 клас --->ТУК
Модел на НВО – БЕЛ  10 клас --->ТУК
Модел на НВО – Математика  10 клас --->ТУК
ИНФОРМАЦИЯ  за резултатите от НВО: БЕЛ и Математика  VІІ клас през учебната 2020-2021 година
Постигнат среден успех за изпит по БЕЛ НВО VІІ клас --->ТУК
Постигнат среден успех за изпит по МАТ НВО VІІ клас --->ТУК
Успеваемост по училища БЕЛ НВО VІІ клас --->ТУК
Успеваемост по училища МАТЕМАТИКА НВО VІІ клас --->ТУК