Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

Документи ОРЕС

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА СЪГЛАСНО  ЧЛ. 115а и ал. 4 от ЗПУО:
Заявление за преминаване в ОРЕС- до 30 дни --->DOCX 
Заявление за преминаване в ОРЕС- над 30 дни --->DOCX
Декларация от родител за осигуряване на ученика за обучение от разстояние в електронна среда --->DOCX

 Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението на учениците от разстояние в електронна среда ---->ТУК

Информация до председател екип за ученици с пропуски ОРЕС --->ТУК

Доклад до директор допълнително консултиране пропуски ОРЕС --->ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ОТ Т. Иванова КОНСУЛТАЦИИ СЛЕД ОРЕС --->ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ОТ Цв. Димитрова КОНСУЛТАЦИИ СЛЕД ОРЕС --->ТУК

ИНФОРМАЦИЯ ОТ Цв. Христова КОНСУЛТАЦИИ СЛЕД ОРЕС --->ТУК