Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Бюджет

ФОРМУЛИ за разпределението на средствата получени от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, между държавните спортни училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на младежта и спорта---->ТУК

Утвърден бюджет 2023г. --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. - Първо тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. - Второ тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2023 г. - Трето тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. - Четвърто тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. - Трето тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. - Второ тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. - Първо тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. - Четвърто тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. - Трето тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. -  Второ тримесечие --->ТУК

Утвърден бюджет 2021г. --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. - Първо тримесечие --->ТУК

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. --->ТУК

Отчет за касово  изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.---->ТУК