Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Самооценяване

Правила за прилагане ВСОК на ПОО 2015-2016 г. --->ТУК

Процедури по дейности за самооценяване 2015-2016 г. --->ТУК

Годишен план график на комисията по самооценяване 2015-2016 г. --->ТУК

Доклад за самооценяване за учебна 2015-2016 г. --->ТУК

Доклад за самооценяване за учебните 2016/2017 и 2017/2018 г. --->ТУК

Заповед за определяне на Работна група по самооценяване за периода от 2018/2019-2019/2020 г.---->ТУК

Доклад на комисия за резултати от проведено самооценяване през 2018/2019 и 2019/2020 учебни години --->ТУК