Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Обяви

Декларации към тръжна документация за отдаване под наем на гаражни клетки находящи се в Зала по Лека атлетика ---->ТУК

Тръжна документация за отдаване под наем на гаражни клетки находящи се в Зала по Лека атлетика ---->ТУК

Търг за отдаване под наем на гаражни клетки находящи се в Зала по лека атлетика ще се състои на 24.11.2023 г. от 10.00 ч. в Актова зала на Спортно училище „Георги Бенковски” – гр Плевен. ---->ТУК

Обществена поръчка с предмет : Доставка на хранителни продукти за нуждите на Спортно училище " Георги Бенковски"- град Плевен---->ТУК

Отдаване под наем на училищната лафка - 12.06.2020г. ---->ТУК

Отдаване под наем на училищната лафка - 16.06.2020г. - коригирана заповед---->ТУК

Търг за отдаване под наем на общо свободна площ от 2/два/ кв. м.- 19.06.2020г.--->ТУК

Заповед за спечелил участник от търг за лафка -20.07.2020г. --->ТУК

Заповед за спечелил участник - търг 2 броя машини - 27.07.2020г. --->ТУК

Профил на купувача--->ТУК