Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен

Обяви

Отдаване под наем на училищната лафка - 12.06.2020г. ---->ТУК

Отдаване под наем на училищната лафка - 16.06.2020г. - коригирана заповед---->ТУК

Търг за отдаване под наем на общо свободна площ от 2/два/ кв. м.- 19.06.2020г.--->ТУК

Заповед за спечелил участник от търг за лафка -20.07.2020г. --->ТУК

Заповед за спечелил участник - търг 2 броя машини - 27.07.2020г. --->ТУК

Профил на купувача--->ТУК