Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ,ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ---->ТУК

Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти --->ТУК

Предстояща квалификация на педагогически специалисти --->ТУК