Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

ПРОЕКТ РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА

ПРИКЛЮЧИ обучение по дейност 5 на проекта  --->ТУК

Проект на МОН BG05M2OP001 РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА --->ТУК

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА ПО ДЕЙНОСТ 2 --->ТУК

КРАТКИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА ПО ДЕЙНОСТ 3 --->ТУК

ПРИКЛЮЧИ обучение по дейност 2 на проекта и предстои обучение по дейност 3 --->ТУК

ПРИКЛЮЧИ обучение по дейност 3 на проекта  --->ТУК