Google PlusFacebook
СУ Георги Бенковски
Спортно училище в град Плевен
Основно меню

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Неделният ден на 17 март 2024 г. събра учениците от различни клубове по проект
„Занимания по интереси“ в Спортно училище „Георги Бенковски“ пред ДТ „Иван Радоев“,
откъдето започна кукерно шествие. С голям интерес разглеждаха костюмите на участниците в
инициативата, изработени с много майсторство и въображение. Денят беше специален,
свързан е с фолклорната традиция и обичая Сирни заговезни и с първото издание „Кукеров
хоровод 2024 г.“ – Плевен. Учениците с любопитство наблюдаваха кукерското шествие, а
емоциите запечатаха в снимки.